عموماً از کلمه ی نقشه بردارى بسادگى مى توان به مفهوم نمايش اطلاعاتى بر روى صفحه ی کاغذ رسيد. دست اندرکاران اين علم برآنند که با ثبت اطلاعاتى راجع به يک جسم بر روى کاغذ شناخت کاملى از ظاهر آن جسم را به بيننده بدهند و در بعضى از شاخه هاى مهندسى نظير عمران اين جسم قطعه اى از کره ی زمين است که نشان دادن موقعيت عوارض بر روى آن موردنظر مى باشد. براى اينکه يک فرد نسبت به آنچه در اطراف اوست شناخت پيدا نمايد معمولا ترسيم جزیيات موجود در اطراف وى راهنماى خوبى است. اين کار ممکن است با نگاه کردن به عوارض و ترسيم آنها انجام شود که به اين ترتيب موقعيت تقريبى آنها نشان داده مى شود و ممکن است پس از ي ک سرى اندازه گيرى و کوچک کردن اندازه ها صورت گيرد که در اين صورت موقعيت ها نسبتاً دقيق نمايان مى شوند.

 

term

 

اندازه گيرى ها معمولا با وسايلى انجام مى شود که به آنها همراه وسايل نقشه بردارى مى گويند و روش هاى اندازه گيرى بايد آنها را شناخت، اين وسايل ساده ترين نوع نظير متر تا پيچيده ترين آنها را که با ماهواره ارتباط برقرار مى کند در بر مى گيرد. پس از انجام عمليات اندازه گيرى با محاسبات ساده ی رياضى اطلاعات به دست آمده، براى ترسيم آماده مى گردند و سپس تا مرحله ی ترسيم کامل و در مواردى چاپ آنها کار ادامه پيدا مى کند.
با اين که اين علم ريشه در سال هاى بسيار دور و قرن هاى قبل از ميلاد دارد و تا قرن هجدهم پيشرفت زيادى در بخش هاى مختلف آن حاصل نشد ليکن از قرن هجدهم و بخصوص در دو سه دهه ي اخير با وارد شدن عکس هاى هوايى، تصاوير ماهواره اى، دستگاه هاى الکترونيکى و رايانه، یک شبه راه صد ساله پیمود به طورى که بر آرزوهاى ديرينه ی بشر در خصوص تهيه ی نقشه، جامه عمل پوشانده و به عنوان علمى آميخته با فن آورى هاى جديد در خدمت نه تنها شاخه ی مهندسى عمران بلکه کليه ی شاخه هاى مهندسى قرار گرفته است.

 

فهرست کتاب:

فصل اوّل:  تعاریف اساسى نقشه و نقشه خوانى

فصل دوم:  نقشه بردارى و تاریخچه آن

فصل سوم:  شاخه هاى نقشه بردارى و تقسیم بندى آن

فصل چهارم:  فن آورى هاى نوین نقشه بردارى زمینى

فصل پنجم:  نقشه بردارى با استفاده از سىستم تعیین موقعىت جهانى GPS

فصل ششم : سيستم اطلاعات جغرافيايى

فصل هفتم : دورکاوى

فصل هشتم : کارتوگرافی

فهرست منابع

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۶۰
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۵ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir