كتاب حاضر با توجه به نظرهاي دريافت شده از هنرستان هاي فني سراسر كشور توسط سه نفر از هنرآموزان محترم درس مسّاحي تأليف جديد گرديده است و در كميسيون تخصصي برنامه ريزي و تأليف رشته ي نقشه برداري تأييد نهايي شده است و هدف کلی این کتاب آشنايي با اصول اوليه ي نقشه برداري و شناخت مراحل و روش هاي ساده ي تهيه ي نقشه از يك منطقه می باشد.

 

term

 

فهرست کتاب:

بخش اول – مسّاحي

فصل اول – مسّاحي و وسايل ساده ي آن

فصل دوم – اندازه گيري فاصله ي افقي به روش مستقيم

فصل سوم – اندازه گيري فاصله ي افقي به روش غيرمستقيم

فصل چهارم – خطا و انواع آن

فصل پنجم – موانع در اندازه گيري فاصله

فصل ششم – اندازه گيري زاويه با وسايل ساده

فصل هفتم – تهيه ي نقشه ي مسطّحاتي با وسايل ساده ي مسّاحي

فصل هشتم – پياده كردن طرح با وسايل ساده ي مسّاحي

بخش دوم – ترازيابي

فصل نهم – تعاريف مهم در ترازيابي

فصل دهم – روش هاي مختلف ترازيابي

فصل يازدهم – ترازيابي هندسي )ترازيابي مستقيم(

فصل دوازدهم – خطاها در ترازيابي هندسي

فصل سيزدهم  – كنترل عمليات در ترازيابي هندسي

منابع مورد استفاده

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۹۱
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۴ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir