همان گونه که می دانیم علم نقشه برداری SURVEYING علمی است که یکی از اهداف آن تعیین موقعیت نسبی نقاط مختلف نسبت به یک سیستم مختصات مشخص می باشد.
با داشتن مختصات نقاط، بسیاری از کارها امکان پذیر بوده از طریق آن می توان نیازهای موردنظر را برآورده ساخت که در این جا به نمونه هایی از آن در ادمه اشاره می کنیم.

 

book

 

 

فهرست کتاب:

فصل اوّل : آشنایی با تعیین موقعیت و کاربردهای آن

(positioning) تعریف تعیین موقعیت

کاربردهای تعیین موقعیت

فصل دوم : سطوح مبنا و سیستم های مختصات در نقشه برداری

(Reference surface) سطوح مبنا

 (Coordinate system) سیستم های مختصات

(Projection systems in surveying) فصل سوم: سیستم های تصویر در نقشه برداری

سیستم های تصویر و انواع آن

سیستم تصویر صفحه ای

(Conical projection) سیستم تصویر مخروطی

(Mercator projection) سیستم های تصویر استوانه ای یا مرکاتور

فصل چهارم : تعیین موقعیت زمینی

(Relative positioning) تعریف تعیین موقعیت نسبی

 (Levelling) انتقال موقعیت ارتفاعی

انتقال موقعیت مسطحاتی

روش های انتقال مختصات نسبی

 (Traverse) پیمایش

 (Triangulation) مثلث بندی

(Trilateratio) سه ضلع بندی

 (Intersection) تقاطع

 (Resection) ترفیع

 (Map and Positioning) فصل پنجم : نقشه و تعیین موقعیت بر روی آن

اطلاعات نقشه

تعداد اطلاعات حاشیهٔ نقشه

تعیین موقعیت بر روی نقشه

(تعیین موقعیت با استفاده از مختصات جغرافیایی (طول و عرض ژئودتیک

مشخص کردن یک نقطهٔ معلوم با مختصات جغرافیایی بر روی نقشه

UTM تعیین موقعیت با استفاده از مختصات

بر روی نقشه UTM مشخص کردن یک نقطهٔ معلوم با مختصات

 (Astronomical Positioning) فصل ششم : تعیین موقعیت نجومی

نقش زمان در تعیین موقعیت و انواع آن

قوانین کپلر

انواع زمان

فصل هفتم : تعیین موقعیت نجومی

تعیین موقعیت با استفاده از وضعیت ستارگان

تعیین عرض نجومی تقریبی یک نقطه به روش های ساده

طول نجومی تقریبی یک محل  Vتعیین

تعیین آزیموت نجومی تقریبی یک امتداد

ضمیمۀ ۱: مشخصات سیارات منظومه شمسی

ضمیمۀ ۲: اطلاعات کلّی دربارۀ خورشید، زمین و ماه

ضمیمۀ ۳: سال شمار زندگی ابوریحان بیرونی دانشمند ایرانی مسلمان

ضمیمۀ ۴: معرفی بعضی از سایت های مهم نقشه برداری در ایران

منابع

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۶۴
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۳ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir