فتوگرامتری photogrametry که از نظر لغوی به معنی اندازه گیری روی عکس است از حدود سال ۱۹۳۰ میلادی مطرح شد و کار پر زحمت تهیه ی نقشه را به کلی دگرگون ساخت و به تدریج به عنوان یک شاخه مهندسی، که در آن عملیات سنجش و اندازه گیری از روی عکس انجام می شود، ادامه پیدا کرد.
ار نظر تاریخی، شروع عکاسی را می توان آغاز علم فتوگرامتری دانست. اولین عکس برداری هوایی در فاصله ی زمانی اختراع عکاسی و اختراع هواپیما در سال ۱۸۵۸ از داخل بالون انجام گرفت.

 

book

 

با پیشرفت صنایع شیمیایی و تهیه ی فیلم های مناسب و با تحولاتی که در دوربین های عکس برداری هوایی (از نظر سیستم اپتیکی) صورت گرفت، هواپیماهای مخصوص به دوربین های پیشرفته مجهز شدند. عکس برداری هوایی ابتدا سیاه و سفید بود ولی امروزه عکس ها نه تنها رنگی است بلکه بسیار دقیق تر و واضح تر نیز هست. عکس های هوایی حاوی اطلاعات زیادی از زمین هستند. از این رو به کمک آنها و بدون تماس و کار زیاد بر روی زمین می توان به شناخت نسبتا جامعی از منطقه ی مورد مطالعه دست یافت.
امروزه فتوگرامتری به عنوان علم سنجش عکس در نقشه برداری و دیگر حوزه های مهندسی و پارهای هدف های دیگر (مثلا در پزشکی) کاربرد پیدا کرده و هم چنان رو به گسترش است. متخصصان این علم قادرند با استفاده از عکس های پوشش دار که از یک سوژه برداشته میشود تصویری برجسته و حقیقی ایجاد کنند و با یک مکان نما قسمت های مختلف آن را ردگیری نموده و کنترل های خاصی را اعمال کنند و موقیعت نقاط مختلف سوژه را تغیین نمایند.در سالهای اخیر تصاویر ماهواره ای در مواردی جایگزین عکس های هوایی شده اند.لیکن از آنجا که فاصله ی ماهواره ها از زمین زیاد است هنوز تصاویر ماهواره ای دقت عکس های هوایی را ندارند. از این نظر در بسیاری از مواقع بخصوص در تهیه ی نقشه های بزرگ مقیاس حتما باید از عکس های هوایی استفاده شود.

 

فهرست کتاب:

فصل اول – کلیات و تعاریف

انواع عکس و تصویر در فتوگرامتری

اطلاعات موجود بر روی عکس های هوایی

کاربرد عکس و تصاویر

مقایسه عکس و نقشه

فصل دوم – هندسه عکس های هوایی

انواع تصویر

تعاریف هندسی مربوط به یک عکس منفرد

انواع عکس

سیستم مختصات عکسی و توجیه داخلی

سیستم مختصات شی ای و توجیه خارجی

مقیاس در فتوگرامتری و کاربرد آن

محاسبه مختصات زمینی به کمک مختصات عکسی

خطاهای هندسی در عکس های هوایی

استفاده از زوج عکس

فصل سوم – برجسته بینی

اصول برجسته بینی

تشخیص عمق

دید دو چشمی

برجسته بینی عکس ها

فصل چهارم – اصول پارالاکس و دید سه بعدی

استرئوسکوپ و انواع آن

نحوه استفاده از استرئوسکوپ

اختلاف منظر (پارالاکس)

اساس نطقه شناور

اندازه گیری اختلاف منظر

معادلات مربوط به اختلاف منظر

تعیین ارتفاع به کمک اختلاف منظر

ترسیم منحنی میزان به کمک استرئوسکوپ و اختلاف منظر

فصل پنجم – مراحل تهیه نقشه به کمک فتوگرامتری

آماده سازی نقشه به کمک فتوگرامتری

پرواز

عکاسی

تهیه

طراحی نقاط کنترل زمینی روی اندکس

نقشه برداری زمینی

مثلث بندی هوایی

محاسبات فتوگرامتری

تبدیل

کارتوگرافی

چاپ

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۳۵
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۴ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir