با توجه به حجم بالاي محاسبات در نقشه برداري و ضرورت سرعت بخشيدن به محاسبات و ترسيم داده ها ي برداشت شده ، استفاده از نرم افزارهاي مناسب نقشه برداري را اجتناب ناپذير كرده است .
امروزه دستگاه ها و نرم افزارهاي پيشرفته قادرند در مدت زمان اندك كليه ي محاسبات ، طراحي و ترسيم نقشه را انجام دهند در صورتي كه بدون استفاده از آن ها يك پروژه ي ساده نقشه برداري ، زمان و هزينه زيادي را تحميل خواهد كرد و توانايي استفاده نقشه بردار از اين امكانات مي تواند او را از ديگران متمايز سازد .

 

book

 

از آنجا كه هنر جويان ، گامهاي نخست را در فراگيري نرم افزارهاي تخصصي بر مي دارند در اين كتاب ابتدا از نرم افزار Excel كه يك نرم افزار عمومي است جهت محاسبات بهره گرفته ايم . مزيت استفاده از اين نرم افزار آن است كه هنر جو بايد روابط و مدل هاي رياضي مربوط به يك پروژه را به آن معرفي كند ، در نتيجه مطالب آموخته شده در دروس نقشه برداري عمومي و محاسبه و ترسيم را مرور كرده و با ساختار برنامه نويسي يك پروژه آشنا مي گردد .
همچنين از نرم افزار AutoCAD با توجه به توانايي هاي بالاي آن نسبت به ويرايش و ترسيم نهايي استفاده شده است زيرا به طور عمومي نقشه هاي نهايي در اين نرم افزار ارائه مي گردد .
يكي از برجسته ترين نرم افزارهاي نقشه برداري و طراحي Civil 3D است كه در اين كتاب نيز از آن استفاده شده است و از محيط AutoCAD بهره مي گيرد و امروزه مورد اقبال اكثر نقشه برداران مي باشد . هنر جويان ضمن آشنايي با اين نرم افزار قادر خواهند بود با انتقال نقاط به آن، ترسيمات منحني هاي تراز ، پروفيل ها و نقشه را انجام دهند .

 

فهرست کتاب:

Excel آشنايي با فصل اول

Excel آشنايي با

مختلف ماوس شكلهاي

Excel محاسبات در

Excel ترازیابی فصل دوم

ترازیابی تدریجی

ترازيابي خطي

تنظیمات خانه ها

Excel فصل سوم سرشکنی خطای ترازیابی در

سرشکنی خطای ترازیابی تدریجی

سرشکنی خطای ترازیابی خطی

روش های دیگر سرشکنی خطای ترازیابی

ترسیم پروفیل طولی

AutoCAD 2012 فصل چهارم آشنایی با

AutoCAD 2012 آشنایی با

ترسيم

ترسیم پاره خط

مختصات

ترسیم نقطه

ابزارهای کمک ترسیمی

ترسیم دایره

ترسیم کمان

دیگر ترسیمات

ويرايش

اندازه گذاری

تنظیمات اندازه گذاری

AutoCAD Civil 3D 2012 فصل پنجم آشنایی با

AutoCAD Civil 3D 2012 آشنايی با

تنظیمات اولیه

ورود نقاط به نرم افزار و ترسیمات ساده

گروه بندی نقاط

ترسيم

ترسیم منحنی میزان

تنظیمات منحنی تراز

برچسب گذاری

ترسیم پروفیل طولی

فصل ششم زاویه یابی و پیمایش

Excel زاویه یابی در

محاسبه زاویه افقی

محاسبه زاویه قائم

Excel پیمایش در

پیمایش باز

پیمایش بسته

Civil پیمایش در

پیمان باز روش ترسیمی

پیمایش بسته روش محاسباتی

Excel فصل هفتم تاکئومتری در

Excel تاکئومتری در

محاسبه جدول تاکئومتری

تبدیل اطلاعات تاکئومتری به مختصات قائم الزاویه ای

آماده سازی مختصات

Excel فصل هشتم برنامه نویسی و سازماندهی محاسبات نقشه برداری در

Excel برنامه نویسی (ماکرو نویسی) در

فراخوانی ماکرو

سازماندهی محاسبات یک پروژه نقشه برداری

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۱۳ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir