گزارش نویسی فن است و فن خود از مقوله ی علم شمرده می شود و علم واقعیت ها را در مفاهیم منعکس می کند.
این کتاب که در برابر شما عزیزان قرار دارد با عنوان کتاب می باشد گزارش کار عملیات نقشه برداری عمومی که پس از تصویب در کمیسیون تخصصی برنامه ریزی رشته ی نقشه برداری به رشته تحریر درآمده است.
هدف از تألیف کتاب، آشنایی هنرجویان با فن گزارش نویسی فعالیت های کارگاهی است که موجب مستند کردن عملیات های انجام شده گردیده و نمایی از آن را ارائه می نماید.

 

book

 

کتاب حاضر بر اساس سرفصل ها و فعالیت های عملی کتاب عملیات نقشه برداری عمومی که در برنامه درسی سال سوم رشته ی نقشه برداری تألیف گردیده تنظیم شده است.

 

فهرست کتاب:

فصل اول کاربردهای ترازیابی

انجام عملیات ترازیابی به صورت رفت و برگشت

انجام عملیات پروفیل طولی و طراحی خط پروژه

انجام عملیات تسطیح اراضی

انجام عملیات منحنی میزان

فصل دوم زاویه یابی

آشنایی با ساختار زاویه یاب آنالوگ و اجزای آن

ساختار و کاربرد کلیدهای دوربین زاویه یاب دیجیتال

استقرار دوربین زاویه یاب دیجیتالی

نشانه روی و قرائت با زاویه یاب

اندازه گیری زاویه ی افقی با زاویه یاب دیجیتال

اندازه گیری زاویه افقی با زاویه یاب دیجیتال به روش کوپل

قرائت زاویه ی افقی به روش کوپل و ثبت آن در جدول قرائت زاویه

اندازه گیری زاویه ی قائم (زنیتی) با زاویه یاب

اندازه گیری زاویه ی قائم  (زنیتی)  با زاویه یاب به روش کوپل

فصل سوم فاصله یابی

فاصله یابی به روش مستقیم با استفاده از متر فلزی

فاصله یابی به روش استادیمتری

)فاصله یابی به روش الکترونیکی (با توتال استیشن

فصل چهارم تعیین موقعیت و امتدادهای مبنا

اندازه گیری آزیموت مغناطیسی امتدادها با قطب نما

محاسبه ی ژیزمان اضلاعِ یک چند ضلعی با اندازه گیری زوایای این چند ضلعی

به روش کوپل و اندازه گیری ژیزمان ضلع اول

فصل پنجم تعیین مختصات ایستگاهی

مشاهده ی خطا در پلیگون

)پیمایش بسته (پلیگون

محاسبه ی مختصات رئوس پیمایش با استفاده از توتال استیشن

آشنایی با گیرنده GPS دستی و تعیین مختصات نقاط با آن

فصل ششم برداشت جزئیات

برداشت به روش تاکئومتری

آشنایی با ساختار توتال استیشن و کاربرد کلیدهای آن

برداشت اتوماتیک با توتال استیشن

فصل هفتم پیاده کردن نقاط

پیاده کردن طرح

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۷۶
ناشر: آموزش و پرورش
حجم فایل: ۲ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir