جزوه فتوگرامتری دکتر صادقیان حاوی اصول و مبانی، فتوگرامتری تحلیلی، مثلث بندی و محاسبات مثلث بندی، فتوگرامتری هوایی، فضایی و …
واژه فتوگرامتری photogrametry از سه جز photo به معنی نور، grama به معنی ثبت شده و metry به معنی انداه گیری، تشکیل شده است و فتوگرامتری به علم و فن وهنر ابتکار جمع آوری اطلاعات مورد اطمینان از روی تصاویر گرفته شده به صورت قیاسی یا رقومی از اشیا و محیط اطراف آنها در یک سیستم مبنای مشخص نظیر سیستم مختصات زمینی، اطلاق می گردد. بنابراین تعریف اطلاعات جمع آوری شده ممکن است به یکی از دو صورت کمی و یا کیفی باشند.

 

book

 

اطلاعات کمی آن دسته از اطلاعات است که مستقیما با اندازه و شکل عوارض مرتبط هستند یا نهایتا منتج به اطلاعاتی نظیر مساحت، حجم و غیره می شوند. اطلاعات کیفی آن نوع از اطلاعات است که به تشخیص و تفسیر عوارض مربوط می شود. در فتوگرامتری اغلب نوع کمی اطلاعات مورد نظر می باشد که با اندازه گیری روی تصاویر کسب شده می توان آن را بدست آورد.

 

فهرست

تست فتوگرامتری

فتوگرامتری و انواع آن

پخش و جذب اتمسفری

مشخصات عکس

مقیاس

تعیین مختصات زمینی

پارالاکس

روش های تصحیحات

جابجایی ها

سیستم های مختصات در فتوگرامتری

پالایش مختصات عکس

انواع تغییر بعد

اعوجاجات

روش های تصحیح هندسی تصویر

تبدیلات بین سیستم های مختصات

معادلات شرط هم خطی

توجیه نسبی

ترمیم و اورتوفو

مثلث بندی

و …

 

مشخصات

فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۹۸
حجم فایل: ۲۶ مگابایت
تاریخ انتشار: بهمن ۹۳
منبع: مپ تری دی

رمز فایل: map3d.ir